Kontakt

LICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj22
Wczoraj31
Wizyt w tygodniu130
Wizyt w miesiącu1357
Łącznie wizyt41798

Powered by Kubik-Rubik.de

Gogołów 2
38-131 Gogołów
tel. (17) 2778311

e-mail

kancelaria@parafiagogolow.pl

KONTO PARAFIALNE

nr 36 9168 1027 55070250 2000 0001

Adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Parafia Gogołów

Wielkanoc 2014

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA ALLELUJA!

 

 

 

 

 

 

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE - ON DAJE CI NADZIEJĘ

ŻE BĘDZIESZ ŻYŁ NA WIEKI Z NIM

 

 

 

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii  oraz Sakramentu Kapłaństwa


 


MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 


Słowa podziękowania skierowane do naszych Kapłanów podczas Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej

Czcigodni Duszpasterze!

Codziennie patrzymy na Waszą pracę i troskę dla powierzonej wam Parafii.
Dzisiaj w Wielki Czwartek dzień ustanowienia Eucharystii a zarazem dzień
w którym Chrystus słowami: "to czyńcie na moja pamiątkę" ustanowił Sakrament Kapłaństwa
w imieniu naszej wspólnoty parafialnej poprzez obecne tutaj delegacje: Dzieci LSO oraz KSM
na Wasze ręce pragniemy pragniemy złożyć podziękowanie  dla Was kapłan
ów pracujących wśród nas,
oraz otoczyć Was naszą szczerą modlitwą.
Zdajemy sobie sprawę z tego że ludzkie słowa nie są w stanie udżwignąć ciężaru tajemnicy
jaką Kapłaństwo niesie w sobie,
nie mniej jednak niech będą one wyrazem naszej miłości i wdzięczności za Waszą pracę,
za Sakrament Kapłaństwa oraz za powołanie, którym obdarzył Was Chrystus:

Stajemy dzisiaj u stóp ołtarza

Przed  kapłańską godnością chyląc czoła
Dziękując Bogu że Was na drogę
Swego Kapłaństwa kiedyś powołał

Zostawiliście na brzegu

barkę swego rodzinnego domu i życiowych planów
Oto jestem-przecież mnie wołałeś - mówiliście idąc za Nim

A On z Was uczynił swoich kapłanów.

Dziś Wielki Czwartek dzień wieczernika
Dzień wielki jakże wspaniały

Kiedy się światu Bóg ofiarował
W tym zwykłym chlebie- Hostii Białej

To dzień gdy pośród uczniów Chrystus
do Ostatniej zasiadł wieczerzy

To wtedy  Kapłaństwo Święte ustanowił
I swoje posłannictwo Wam powierzył

To Pan Was wybrał i Pan powołał
Byście dla Niego żyli
Byście Najśw. Ofiarę mogli sprawować

A nas ku Niemu prowadzili

Dziś ponawiacie Kapłańskie przyrzeczenia
Niech was więc wspiera moc Jego ducha
Niech Wasze serca Miłością opromienia

A prośby Wasze zawsze wysłucha

Starajcie się kroczyć z radością
Tą Chrystusową wybraną drogą
Byście dla ludu jego żyli
Nie pomijając nigdy nikogo

Dziś dziękujemy za Wasza wśród nas obecność

za pracę i gesty zrozumienia
Za Waszą OPIEKĘ DUSZPASTERSKĄ
za to że z wiarą i miłością

Prowadzicie nas do zbawienia.

Bo ileż trzeba na tej drodze trudu
Ileż wyrzeczeń, poświęceń
Ileż to razy ktoś Wam zasmuci
i zrani kapłańskie serce

Spotkacie na niej  jak Chrystus -Piłata,
Weronikę , Szymona z Cyreny

a idąc nie jeden raz się potkniecie o sterty kamieni

Nigdy nie braknie tych którzy nad Waszym Kapłaństwem staną w zachwycie
Lecz będą i tacy którzy nie zrozumieją nigdy
jakim dżwiganiem krzyża jest kapłańskie życie

Nie braknie takich którzy będą Was prześladować
i tarzać w nienawiści błocie
takich którzy najchętniej zobaczyliby Was

na krzyżu na Golgocie

Lecz Chrystus nie mówił że będzie łatwo
Nie obiecywał szczęścia za nic
Jedyne co Wam obiecał
To miłość swoja bez granic

Bądżcie Mu wierni mimo wszystko
co was spotyka na tej drodze
Kapłaństwo wasze niech jaśnieje blaskiem
niech będzie piękne i radosne

Mnie prześladowali i Was prześladować będą
Lecz niech się nie trwożą serca wasze

Bóg da wam siłę i moc wytrwania i wszelkie dary ducha
Jeśli Go o to prosić będziecie
Swą łaska Was wesprze i zawsze wysłucha


On Chrystus wie co Wasze kapłańskie serce czuje
Powiedzcie Mu dzisiaj jak Piotr nad jeziorem
Panie Ty wszystko wiesz-
Ty wiesz ze Cie miłuję

My zaś stajemy przed Wami dzisiaj w pokorze
Dziękując za wszystko co dla nas czynicie
Bo kim bylibyśmy bez was kapłanów?
jak wyglądałoby nasze życie?


To dzięki Wam w naszych sercach
pogłębia się ciągle wiara znika trwoga

To dzięki wam drodzy Kapłani
w naszym życiu jest coraz więcej Boga

To dzięki Waszej modlitwie
spływają na nas zdroje łask

to dzięki wam kapłani drodzy
Radość i pokój wypełnia nasz czas

Bóg was tutaj do nas posłał
Byście służyli nam z wiara i miłością
Niech Was tez wspiera Najśw. Maryja
Niech Was obdarza radością

Niech Ona będzie z Wami zawsze
gdy wsparcia potrzebować będziecie
Bo Ona jest Matką- najlepsza Matką
Każdego kapłana na świecie

Ta Matka która pod krzyżem stała
Która przeżyła niejedna udrękę
niech wytrwałości Ona Was uczy

Niech Was prowadzi zawsze za rękę

Pan niech wam błogosławi
w pracy i trudzie
Niech wspiera swą łaska i mocą

I niech Was szacunkiem darzą ludzie
Niech służą Wam zawsze pomocą

Bo z tego ludu jesteście wzięci

Do ludu tego także posłani
Badżcie podporą kościoła świętego

Drodzy w Chrystusie Kapłani!

Wasze kapłaństwo niech będzie piękne
Niech będzie służba Panu oddaną
Chwała niech będzie Bogu dziś za to

że dał nam takich Kapłanów!!!!!!!

Niech Was Pan błogosławi i strzeże
Niech rozpromieni swe oblicze nad Wami
niech Was obdarzy swa łaską
Niech zwróci ku Wam swoje oblicze
i niech Was obdarzy pokojem.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

 


LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

 

 

 

 

 

ADORACJA KRZYŻA PRZEZ KAPŁANÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZENIESIENIE PANA JEZUSA DO GROBU

 

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBLIŻA SIĘ KANONIZACJA DWÓCH WIELKICH PAPIEŻY. ZA ŚWIADECTWO WIARY, ZA SWOJE ŻYCIE PRZEPEŁNIONE MIŁOŚCIA BOGA I MIŁOŚCIA BLIŻNIEGO ZOSTANĄ WYNIESIENI DO CHWAŁY ŚWIĘTYCH.

 

 

 

LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Litania do Bł. Jana XXIII
Boże Stworzycielu,          zmiłuj się nad nami.

Boże Proroków,

Boże Apostołów,


Aniele Roncalli, zrodzony ze skromnych korzeni,   niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony.
Aniele Roncalli, obierający imię poprzednika Chrystusa,
Aniele Roncalli, któryś dojrzewał wśród osamotnienia,
Aniele Roncalli, któryś ukształtował się na człowieka powołania,
Aniele Roncalli, któryś został Dobrym Samarytaninem,

Kardynale Roncalli, pokorny duszpasterzu, ucz nas pokory Chrystusa.
Kardynale Roncalli, dobry duszpasterzu, ucz nas dobroci Chrystusa.
Kardynale Roncalli, cierpliwy duszpasterzu, ucz nas cierpliwości Chrystusa.
Kardynale Roncalli, łagodny duszpasterzu, ucz nas łagodności Chrystusa.
Kardynale Roncalli, duszpasterzu cnotliwy, ucz nas cnót Chrystusa.

Papieżu Janie XXIII, kochający pasterzu powszechny,            módl się za nami.
Papieżu Janie XXIII, przewidujący pasterzu powszechny,
Papieżu Janie XXIII, kontemplujący pasterzu powszechny,
Papieżu Janie XXIII, miłosierny pasterzu powszechny,
Papieżu Janie XXIII, apostolski pasterzu powszechny,

Baranku Boży, źródło wiary, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, źródło nadziei, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, źródło miłości, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty formowałeś serce Anioła Roncalli’ego dla służby Ewangelii od posługi skromnego księdza aż do urzędu najwyższego pasterza Kościoła powszechnego. Jego dewiza Posłuszeństwo i pokój składała się z wiodących słów, kształtujących jego pontyfikat, z którego zrodziła się wizja Soboru Watykańskiego II. Jego odwaga w byciu wiernym wizji ,,otwartych okien w Kościele” zaowocowała odnowieniem cudów niczym w drugą Pięćdziesiątnicę. Zjednocz nas w modlitwie i działaniu ewangelizacyjnym wobec tych, którzy odłączyli się od naszej wspólnoty, a za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa i pod przewodnictwem następny Piotra i jego, naszego papieża N., dozwól nam z radością głosić Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju dla wszystkich. Amen.